Första sidan
  Nummer 3 - 18 september 2000
 

Intryck: Motståndaren

Text: Lydia Duprat
Bild: Magnus Elander, URL: www.de5stora.com

Dina ögon speglar tidernas gryning och din och människans historia. Lägerelden brinner i dina pupiller och berättar en saga om rädsla.

Dina läten fyller henne med skräck och hon sneglar instinktivt på månen. Hennes ögon söker efter dina konturer i det svarta bortom elden.

Så kallt det är. Så overkligt i skenet från brasan.

Du iakttar henne, du vill nalkas henne men räds elden och räds henne.

Men ni skulle komma att mötas. För du gav henne hennes dyraste vän. Och du har lärt henne någonting om trohet. Och om frihet.

Hon är lik dig. Därför fruktar hon dig.

Hon är olik dig. Därför fruktar du henne.

 

Copyright © 2000, Kulturtidskriften Café Crème