Första sidan

År 2 Nummer 5 - 25 juni 2001

 

 
 

 

Pseudo... extraordinärt
Av Lydia Duprat

"Låt oss leva som vi lär"
Forskare förespråkar kannibalism

Nyligen fick vi veta att ett kanadensiskt företag, Sanimal, som tillverkar foder till husdjur, bestämt sig för att sluta att använda katt- och hundkött i sina produkter. Detta av hänsyn till djurägare som känner oro över att ens hund kanske äter upp vad som brukade vara ens egen katt innan man lämnade över den till katthemmet - eller tvärtom.

"Det här är en fråga om företagets image", lär en representant för företaget ha sagt. Företaget, som brukade använda sig av 18,2 ton kött från övergivna sällskapsdjur varje vecka i sin tillverkning, har alltså beslutat att upphöra med detta förfarande av etiska skäl.

Kaj Hannibal Persson, forskare vid Lantbruksuniversitetet anser emellertid att Sanimals resonemang är helt felaktigt:

"Vi har en mångårig och mycket sund tradition i att låta djurkadaver ingå i andra tamdjurs foder", säger han. "I Europa utfodrar vi till exempel kreaturen med kadavermjöl sedan många år. Det här är ett ekonomiskt mycket smart sätt att utnyttja sådant som annars skulle gå till spillo."

Men är det egentligen så sunt som du säger att till exempel utfodra kreaturen med kadavermjöl? Är inte det skälet till att kreaturen får galna ko-sjukan?

Det håller Kaj Hannibal Persson inte alls med om:

"Äsch, det där är struntprat!  Ingen har någonsin dött eller blivit sjuk av litet kadavermjöl. Den här branschen präglas av oerhört mycket konkurrens, det finns mäktiga aktörer inblandade som alla har mycket starka intressen."

Du menar alltså att det där med galna ko-sjukan och kadavermjöl är ren propaganda?

"Precis! Kan du ge mig ett enda gott skäl till varför vi ska låta dessa djurkroppar förgås när de kan komma till användning? Varför ska de få förruttna i stället för att göra litet nytta? Det är helt enkelt inte rationellt att begrava självdöda eller avlivade djur. Ett otroligt slöseri på fullvärdigt protein, det är vad det är.

Ja, men anser inte du att det är oetiskt att tvinga djuren att äta upp medlemmar av sin egen art?

"Vi tvingar inte djuren att äta av sina meddjur. Det gör de alldeles på eget bevåg, så jag har svårt för att se vad som skulle vara oetiskt med det. Jag anser, till yttermera visso, att även vi människor borde leva som vi lär vad den här frågan anbelangar."

Jaha? Och med det menar du…?

"Jag menar naturligtvis att även vi ska nyttja våra döda i kosten. Vad finns det för vits med att bränna upp eller begrava en fullt användbar näringskälla? Det är ett ofattbar slöseri, det här…"

Men vänta lite nu, du kan väl inte mena allvar? Ska vi människor bli kannibaler, är det vad du säger?

"Javisst, varför inte? Dels skulle vi slå två flugor i en smäll: vi skulle rationalisera bort begravningsritualen och samtidigt utöka tillgången på protein. Dels vore naturligtvis allt annat hyckleri, tycker du inte det? Jag anser att man bör leva som man lär, det har jag förresten redan sagt."

Vi frågade även Kaj Hannibal Persson om han vid något tillfälle smakat människokött, men den frågan uppfattade Persson som oförskämd varför han vägrade svara på den. Däremot tillstod han att han en gång ätit hund i Taiwan och apa i Malaysia. "Mycket gott", försäkrade han.


Copyright © 2001, Kulturtidskriften Café Crème