Till Café Crème Film!
                                         ÅRGÅNG 5 — HÖSTEN 2005
  HEM NYHETER ARTIKLAR CC:S BETYGSKALA REDAKTIONEN

Att göra upp med sina drömmar

intervju
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
lisa ohlin om "sex hopp & kärlek"

Efter pressvisningen av Lisa Ohlins nya film, ”Sex hopp & kärlek” anordnades ett kort, informellt möte där vi fick möjlighet att ställa några frågor till de som står bakom filmen.

Medverkande var regissören, Lisa Ohlin, huvudrollsinnehavarna Krister Henriksson, Ing-Marie Carlsson och Mira Eklund, samt filmens producent, Peter Hiltunen.
Lisa Olin, som inte bara regisserat, utan även skrivit manus till filmen, fick frågan om varifrån hon fick idén till filmen, och vad titeln betyder.

- Jag började intressera mig för det här med människor som kommit en bit i livet, som levat länge i en relation, och hittat sin plats i livet. Då upptäcker man att livet har formats på ett sätt som man inte hade trott för 20 år sen. Som John Lennon uttryckte saken: ”Life is what happens while you are busy making other plans”. Man ser hur till synes obetydliga saker kommer att forma ett helt liv. Filmen handlar ju mycket om drömmar. Vad man än har så drömmer man alltid om något annat. Gräset är alltid grönare på andra sidan staketet. Man vill alltid ha något annat. En av utgångspunkterna för filmen är att se vad som händer om man får det där man drömmer om. Vad händer om man får precis det man önskar? Det är ju en viss skillnad mellan det man vill ha och det man behöver. Filmen handlar ju mycket om den här kvinnan som gör upp med sin dröm, drömmen om kärleken som inte blev av. Det gäller för den delen inte bara för henne, utan männen gör också upp med sina drömmar. Alla gör upp med sin dröm om hur det skulle ha kunnat bli.

- En intressant sak för en manusförfattare, säger Lisa Ohlin vidare, är att göra alla karaktärerna till huvudpersoner i sina egna liv. Historien kretsar mycket kring hur barnen ärver sina föräldrars livsval – i synnerhet hur döttrarna lever ut sina mödrars ofullkomligheter. Att bli vuxen är att frigöra sig från föräldrarnas livssituation och hitta sin egen vilja. Karaktärerna hittar sig själva och vågar möta sanningen. Mot slutet av filmen omsluts personerna av ett klart ljussken, som ska symbolisera just denna sanning.

- Det handlar mycket om att bli sedd, om att tillhöra. Sen är det svårt att välja ljuset om man inte vet att man har något val. Men jag tror att det finns en kraft där ute som har makt att förlåta. Ljuset är ett svar på Jonas förtvivlan i början av filmen. Han vill så gärna välja ljuset, men vet inte hur.

På en fråga om hur man gör som filmskapare för att undvika klyschighet svarar Lisa Ohlin att det handlar mycket om att skapa något som går över från privat till allmängiltigt.

- Sen handlar det också mycket om att hitta skådespelare som är beredda att försvara sina karaktärer.

Krister Henriksson, som spelar programledaren Bertil, fick frågan om vad han tyckte om sin rollfigur. Bertil är på många sätt ett svin, men också en ömkansvärd figur.

- Det finns alltid ett visst motstånd att arbeta mot. Till en början tyckte jag inte om honom, men så fann jag mig själv i honom, och då måste jag tycka om honom. Som skådespelare måste man anstränga sig för att förstå och försvara sin karaktär, och till och med tycka om den, i stället för att bara säga: ”Vilket svin!”

Han säger också att ens uppfattning om filmen förändras under processens gång. När filmen är färdig ser man helt andra saker än man gjorde när man påbörjade arbetet.

- När jag läste manus såg jag en kärlekshistoria. Efteråt säg jag något helt annat. Bertil är på många sätt den som förlorar mest under historiens gång. Han kommer in som en ”winner”, rik och berömd, men kommer ut som något helt annat.

- Men det han fått är kanske mer värt än hans programledarskap. Han har ju trots allt vunnit en dotter.

”Sex hopp & kärlek” har valts ut som en av filmerna som ska tävla vid filmfestivalen i Montreal. Lisa Ohlin fick frågan hur det kändes.

- Det är naturligtvis en stor ära. Det känns fantastiskt. Man tror ju inte att en film från lilla Sverige ska vara intressant i sådana sammanhang. Det ska bli intressant att se hur filmen fungerar med en nordamerikansk publik som har helt andra referenser.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är ej tillåten utan tillstånd.

Copyright © 2004, Kulturtidskriften Café Crème
Webbredaktör:
Lydia Duprat