ÅRGÅNG 5 -- 2004
VI PÅ CAFÉ CRÈME
<< MEDVERKANDE

LENNART LUNDH
ROLL I CC:

Skribent och korrekturläsare
SYSSELSÄTTNING:
Bokhandlare
PERSONLIGT MOTTO:
Morgonstund har guld i mund.

PRODUKTION
Läst: Tjuvarnas marknad
Läst: Vita vrister
Film: Guds stad
Scen: En karg men erotiskt laddad Tosca
Läst: I morgon du
Film: Scooby-Doo
Läst: Skjuter bredvid målet
Superflugan: Till undsättning! (medverkar som aktör)
Tema Brasilien: Ordning och framsteg
 

CHEFREDAKTÖRENS KOMMENTAR:
Lennart har en betydelsefull, tung och ansträngande roll i CC: han korrekturläser korrekturläsarens och tillika chefredaktörens texter. Lennart arbetar för det mesta i kulisserna, men ni kan vara säkra på att varje nytt nummer av CC har Lennarts korrekturmödor att tacka för sin existens. Som om det inte vore nog är det Lennart som är tidskriftens huvudsponsor. Så utan denne man funnes med all säkerhet inte Café Crème!