ÅRGÅNG 5 — HÖSTEN 2005
Vad är Café Crème? Vi på Café Crème Nyhetsbrev Kontakt Länkar
Pseudo Intryck Prosa Lyrik Arkiv

En realistisk skildring av den vanliga människan

LITTERATUR
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Skuggan av den randiga vargen
Sonya Hartnett
Översättare: Helena Ridelberg
Bonnier Carlsen 2004
ISBN: 91-638-4411-7
Sidantal: 206
Cirkapris: 110 kr

Skuggan av den randiga vargen utspelar sig i en australiensisk liten by, som är döende på grund av konkurrensen med en närliggande storstad. I denna håla bor en ung man som pendlar mellan oviljan att svika sin mamma och att svika sig själv, en ung kvinna som under uppväxten blivit utstött och nu kämpar för att ta sig ur sin roll, och ett sedan länge utrotat djur. Dessa tre historier vävs samman och bildar en ovanlig beskrivning av den mänskliga naturen som man inte kan låta bli att ta till sig.

Det speciella med boken är att den beskriver vanliga människor, människor med problem som kanske inte går att lösa, bara acceptera. I många andra böcker följer huvudpersonerna en mall, man är antingen god eller ond, förrädare eller dold hjälte, men i denna bok finns inga mallar. Det går alltid att förutsäga vad en helt igenom god person kommer att göra: det rätta! Men vad händer när man varken är helt god eller helt ond? Och tänk om det inte finns något rätt svar? Precis som det är helt omöjligt att förutse vad en verklig person ska ta sig till i vissa situationer, är det omöjligt att förutse vad som ska hända i denna bok.

Det sätt författaren beskriver människors verklighet på är mycket realistiskt, eftersom det är helt okonstlat. Ett exempel på det är när pungvargen dyker upp i historien och för in boken på ett nytt plan. Från att den har beskrivit två människors problem övergår boken till att beskriva den mänskliga naturens avigsidor. Det sker när huvudpersonerna ställs inför ett tydligt exempel på människans egoistiska natur, som till exempel när hon utrotade pungvargen för pengars skull. När de sedan upptäcker att vargen fortfarande lever, är deras första tanke att göra detsamma – att utnyttja den för egen vinning.

Varje ord i boken är välavvägt och språket är lätt att förstå, men det har ett problem: i början känns meningarna långa och utan bra flyt och det störde läsningen. Efterhand vande man sig vid det, men det krävdes mer koncentration och att man kunde släppa allt annat.

Språket och det rätt tunga ämnet gör att boken nog inte lämpar sig för ovana läsare. Men alla som är villiga att lägga ned sin tid på denna till synes nätta lilla bok kommer att bli väl belönade.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är ej tillåten utan tillstånd.

Copyright © 2004, Kulturtidskriften Café Crème