Första sidan
 
  Pseudo... extraordinärt

Nu kan även misshandlade män få hjälp
Manssjour invigdes igår i Stockholm

Av Lydia Duprat

Igår invigdes Sveriges första stödmottagning för misshandlade äkta män, Mansjouren, på Södermalm i Stockholm

- Det var verkligen på tiden att misshandlade män fick någonstans att ta vägen för att få hjälp och stöd, säger Kenneth Adamsson, föreståndaren på Mansjouren. Mansmisshandel är en långt vanligare företeelse än allmänheten föreställer sig, och nu verkar det som om myndigheterna äntligen insett det.

Kenneth Adamsson hoppas att Mansjouren snart efterföljs av liknande mottagningar på andra håll i landet. Enligt honom är behovet skriande stort.

Många frågar sig säkert hur det är möjligt att mansmisshandel över huvud taget kan förekomma. Man utgår från att det alltid är den fysiskt starkare som har övertaget i ett handgemäng. Men ser en man det som otänkbart att bruka våld mot sin hustru får han många gånger svårt att försvara sig. I dessa styrketräningstider är det dessutom inte ovanligt att det är kvinnan som är den fysiskt överlägsna i ett förhållande.

- Visserligen är många offer av mansmisshandel fysiskt klena individer, men detta är långt ifrån alltid fallet, säger Kenneth Adamsson. Jag har mött många riktiga bjässar till karlar som råkat ut för misshandel av sina hustrur, och som inte kunnat försvara sig eftersom de varit oförmögna att själva bära hand på sina hustrur.

Enligt Thomas Elg, som forskar i ämnet vid Socialhögskolan i Borås, har mans- och kvinnomisshandel en i stort sett likartad anatomi.

- Misshandeln inträffar sällan i början av ett förhållande utan börjar först efter något år, säger han. Den förekommer till en början sporadiskt för att efterhand öka i frekvens. Efter varje fall av misshandel är kvinnan ångerfull och lovar att inte göra om det, ett löfte som alltså inte infrias. Efter upprepade fall av misshandel har mannen ofta blivit handlingsförlamad och har därför det väldigt svårt att bryta sig ut ur förhållandet.

Till Mansjouren kan alla män komma som är i behov av vård, stödterapi och i vissa fall skydd.

- Misshandlade män behöver inte sällan få sin självkänsla rejält stärkt innan de förmår göra något åt sin situation, säger Kenneth Adamsson. Här arbetar vi med att rätta till deras ofta förvrängda självbild, och det gör vi både individuellt och i grupp. Gruppterapin är viktigt så till vida att offren inser att de inte är ensamma om sitt problem.

Var god observera att sektionen Pseudo... extraordinärt består av fejkreportage. Materialet i Pseudo är med andra ord fiktivt från början till slut.

 
Copyright © 2000, Kulturtidskriften Café Crème