ÅRGÅNG 4 NUMMER 5 — 15 SEPTEMBER 2003
Vad är Café Crème? Vi på Café Crème Nyhetsbrev Kontakt Länkar
Pseudo Intryck Prosa Lyrik Arkiv

CAFÉ CRÈME I VÅR

A R T I K L A R
Tora vill rida hela sitt liv
Med vindarna i ryggen
Gud ger och Gud tar
Från arbetarstad till Europa-wannabe
Gratisdatorns dagar är här
Främlingars godhet
Martinson intressantare än någonsin
Manfredis oändliga dialoger
Liten flicka blir vän med argt moln
Plötsligt blir morfar James Bond
Starka porträtt i Weiss nya roman

I N T R Y C K
Första bilden från Mars!

P S E U D O
Som klippt och skuren för jobbet

P R O S A
Ro i tidens flöde
Den snabba tjuven


Kärleksfulla fågeldikter
Av Björn Gustavsson

LITTERATUR
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Allt beror på vingar
Niklas Törnlund
Ellerströms 2003
ISBN: 9172470801

Allt beror på vingar heter Niklas Törnlunds nya diktsamling - ett verk med undertiteln ”Dikter ur fågelskådarens år” och som helt ägnas fåglar. Detta faktum har uppenbarligen tilltalat Skånes ornitologiska förening, som i samarbete med Ellerströms utgivit denna volym.

Den passionerade fågelskådaren Niklas Törnlund har i denna samling valt att ur ett lyriskt perspektiv besjunga sina fågelvänner. Dikterna i denna bok bygger på mer än trettio års fältanteckningar, mestadels från Skåne och Öland. Hälften är nyskrivet, hälften har tidigare varit publicerat - dels i Törnlunds tidigare diktsamlingar, dels i fågeltidskrifter.

I Allt beror på vingar finns inte en endaste dikt där inte en fågel förekommer. Samlingen, som härigenom torde vara världsunik, har delats in i fyra årstidsdelar och inleds av en pampig prolog, där inlednings- respektive slutstroferna lyder så här:

”Drabbade av skönheten och/ dramatiken i vingarnas värld/ är vi fast i ett livslångt beroende /- - - / I en större, blåsigare verklighet/ har jag både luckrats upp och härdats./ Jag är skådare. Jag har en millimeter / himmel mellan mig och marken.”

Naturupplevelserna och det faktum att fältanteckningar legat i botten för skrivandet har möjligen bidragit till den språkliga enkelhet som dominerar. Som avslutningsraderna i ”På hemväg i natten”: ”Månljus och stilla. Inga metaforer,/ bara det jag såg och hörde.” Eller som det lakoniskt heter i en annan dikt: ”Skog pågår. Inget att tillägga.”

I merparten av dikterna visar dock Niklas Törnlund en fin förmåga att med orduppfinningsrikedom och känsligt handlag måla upp miljöer och stämningar. Fåglarna och deras rörelser beskrivs med såväl kärlek som gracil stilkonst.

Gång på gång återkommer en tendens att förmänskliga fåglar och deras beteenden (ibland med tveksam effekt: ”rastande rädvingetrastar/ talar i tungor/ i träden kring sinnesjukhuset”); andra gånger är det i stället vi människor som betraktas som enbart djur. Den sortens biologiska perspektiv återfinns exempelvis i följande rader: ”Efter skymningen buskör traktens juvenila hannar/ med mopederna på stranden: strålkastarljusen/ korsar varandra som lasersvärd/ medan näktergalar går i ställning”.

Här är det som om gränsen mellan djur och människa helt suddats ut.

I merparten av dikterna dominerar en fin, känslig poesi. Men när diktaren misstroget funderar över sitt skrivande upphör flygfärderna: Törnlunds fågeldikter blir med ens metapoetiska, tappar luft och sjunker.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är ej tillåten utan tillstånd.

Copyright © 2003, Kulturtidskriften Café Crème
Webbredaktör:
Lydia Duprat