ÅRGÅNG 4 NUMMER 5 — 15 SEPTEMBER 2003
Vad är Café Crème? Vi på Café Crème Nyhetsbrev Kontakt Länkar
Pseudo Intryck Prosa Lyrik Arkiv

CAFÉ CRÈME I VÅR

A R T I K L A R
Tora vill rida hela sitt liv
Med vindarna i ryggen
Gud ger och Gud tar
Från arbetarstad till Europa-wannabe
Gratisdatorns dagar är här
Främlingars godhet
Martinson intressantare än någonsin
Manfredis oändliga dialoger
Liten flicka blir vän med argt moln
Plötsligt blir morfar James Bond
Starka porträtt i Weiss nya roman

I N T R Y C K
Första bilden från Mars!

P S E U D O
Som klippt och skuren för jobbet

P R O S A
Ro i tidens flöde
Den snabba tjuven


Intressanta aspekter på Lagerlöfs författarskap
Av Björn Gustavsson

LITTERATUR
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Till Selma
Litteraturpristagarnas tal
Heidruns
Förord: Bo Strömstedt
Redaktör: Gun-Britt Karlsson
Sidantal: 176
Cirkapris: 153 kr
ISBN: 91-88056-79-1

Till Selma lyder titeln på denna hyllningsskrift till en av den svenska litteraturens stora berättare. Här publiceras (med några undantag, oklart varför) de tacktal som hållits av de svenska författare som erhållit Selma Lagerlöfs litteraturpris sedan instiftandet 1983.

Många av dessa tacktal, där författare efter författare bedyrar Selma Lagerlöfs betydelse även för det egna skrivandet, innehåller intressanta och kloka synpunkter på Selma Lagerlöfs verk. Sammantaget ges här många intressanta aspekter på författarskapet. Men festtalen säger en hel del inte bara om adressaten, utan också om respektive avsändare.

Bo Strömstedt minns i sitt förord när Göran Tunström var pristagare och på hotell Selma Lagerlöf framstod som ”en lägereld i sommarnatten”. Jag kan själv erinra mig hans framträdande i Sunne, 1987, sedan han tilldelats priset med motiveringen: ”Med sin hjärtpunkt i värmländskt landskap och språk vidgas Göran Tunströms författarskap med fantasins sprängkraft till en vision och värld”. Jag minns det, därför att han framträdde alltid med en särskild slags avspändhet på hemmaplan.

Särskilt saknar jag här Astrid Lindgrens tacktal, 1986. Såvitt jag minns blev hon väldigt glad för priset och efter besöket i Sunne gjorde hon dessutom en resa i Fryksdalen. Det var där (”i det vackraste landskap jag sett”) hon fick idén till ”Bröderna Lejonhjärta” (berättade hon senare).

Till de intressantaste bidragen i denna volym (som samtidigt utgör Selma Lagerlöfsällskapets årsbok) hör Lars Ahlins tacktal (1988), där han bland annat konstaterar: ”Nog är det underligt att ingen av de fyra som har skrivit doktorsavhandlingar eller de tre som har skrivit andra slags böcker om mitt författarskap har påpekat att jag lärt åtskilligt av Selma Lagerlöf”. Även Kerstin Ekmans bidrag vittnar om valfrändskap. Georg Henrik von Wrights text är fylld av skarpsinniga iakttagelser, liksom Ulla Isakssons. Per-Olov Enquists text är initierad, Peter Englunds däremot märkligt distanserat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är ej tillåten utan tillstånd.

Copyright © 2003, Kulturtidskriften Café Crème
Webbredaktör:
Lydia Duprat