ÅRGÅNG 4 NUMMER 1 — 16 JANUARI 2003
Vad är Café Crème? Vi på Café Crème Nyhetsbrev Kontakt Länkar
Pseudo Intryck Prosa Lyrik Arkiv

CAFÉ CRÈME I VÅR

A R T I K L A R
Tora vill rida hela sitt liv
Med vindarna i ryggen
Gud ger och Gud tar
Från arbetarstad till Europa-wannabe
Gratisdatorns dagar är här
Främlingars godhet
Martinson intressantare än någonsin
Manfredis oändliga dialoger
Liten flicka blir vän med argt moln
Plötsligt blir morfar James Bond
Starka porträtt i Weiss nya roman

I N T R Y C K
Första bilden från Mars!

P S E U D O
Som klippt och skuren för jobbet

P R O S A
Ro i tidens flöde
Den snabba tjuven

Skönhet och vemod i grönt sken
Av Kerstin Gustafson

LITTERATUR
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Som ännu lyser grönt
Björn Gustavsson
Bokförlaget Fyra Krumelurer
ISBN: 91-88670-13-9
Sidantal: 51

Som ännu lyser grönt är titeln på en diktsvit av författaren och kritikern Björn Gustavsson. Dikterna har utgivits av bokförlaget Fyra Krumelurer i Göteborg.

Dikterna är strukturerade i olika avdelningar där flertalet har rubriker och några är utan titlar. Rubrikerna har en stark anknytning till resor och det är också ”resan” som är tema i diktsamlingen. Det går att urskönja flera olika resor som alla går in i varandra. På ett konkret plan färdas diktjaget i en miljö med mycket vatten och kuster — allting mycket vackert formulerat. Läsaren får ../bilder av ”solfyllt vatten över slätslipade stenar”, ”röda klippor” och ”bränningarnas sömnlösa brus”. Vi är förmodligen någonstans vid Medelhavet, kanske i Nordafrika, Israel eller Grekland. Det är en miljö av fiskebåtar och karga kuster men också ett bergslandskap med människor och djur som förflyttar sig långsamt i den starka värmen. Havet är den mest genomgående referensen men en annan återkommande symbol är trädet som vi kan tolka som något skyddande och döljande.

På ett annat plan reser diktjaget inom kärlekens ramar, i den relation som han befinner sig i. Sökandet sker både bakåt och framåt. Han söker svaren genom att vandra i tiden men det tydligaste är ändå nuet där diktarens du är tyst och diktjaget är mer sökande. Det finns ett slags oro i berättelsen och läsaren får en känsla av att någonting antingen har hänt eller kommer att hända. Det finns en närvaro av någonting mörkt och svårt mitt bland de susande träden och det glittrande havet. Men det är svårt att tänka sig att någonting har dött mellan de två. Det är kanske snarare så att det finns något svårt bakom dem eller nära förestående och att de tillsammans går igenom det för att sedan blicka framåt. Det finns flera sekvenser som ger sådana antydningar:

                         Känner ännu inte
                         hur vi under vår sommarväg
                         störtar brant

Det här citatet vittnar om att det finns något mörkt under den lyckliga ytan. Lite längre fram kommer ett liknande uttryck:

                        Ännu dröjer det intensiva ljuset
                        sanningen vi inte vill veta

I en annan del av texten kommer oron till uttryck tillsammans med ett slags uppmaning till att hålla fast i lyckan, att inte resignera inför det svåra:

                       Jag ser oss vid världens mest ensamma bord
                       ljusa av helig lycka
                       Dröj kvar, ni båda
                       Stanna, ännu en stund

Ibland finns det uttryck som för tankarna till en bearbetning av det svåra vilket skulle kunna leda till en befrielse:

                       Om jag nu går tvärs genom natten
                       kanske jag kommer hem
                       och är ljus

Resan sker även inom diktjaget och bakåt i tiden. Ibland kommer referenser till något i jagets barndom och vid ett flertal tillfällen sker resan hinsides, in i personens känsloliv. Han söker svar och den lugnande miljön ger eftertanke. Det mest markanta i dikterna är emellertid dualismen mellan de två. Diktens du finns hela tiden närvarande. Hon är ett stöd och ett lugn även om hon är tigande.

Dikterna har varierande uppbyggnad och utseende. Ibland är det kortare fraser med ett lugnt tempo; ibland är rytmen mer intensiv och kan påminna om så kallad ”stream of consciousness” där diktarens tankar nedtecknas i en ström utan censur och efterhandskonstruktion.

Det finns många allitterationer (begynnelserim) som ger en musikalisk och rytmisk effekt:

                         Vägen vindlar…
                         Vi seglar över vida vatten

Författaren använder ett mycket rikt och nyanserat bildspråk med symboler och kontraster. Den mest förekommande kontrasten är ljus och mörker. Ibland går det att notera influenser av andra diktare som Gunnar Ekelöf, Erik Lindegren, Edith Södergran och T S Eliot. Det ständigt närvarande mörkret påminner om Ekelöfs dikt ”Varsel” och när diktens två personer sitter på en servering och servitören förklarar att det är sista beställningen går tankarna till T S Eliots dikt ”Det öde landet”. Strukturen av Som ännu lyser grönt har också likhet med Eliots dikt då det finns en tydlig tråd. På så vis bildar de tillsammans ett slags berättelse men dikterna kan samtidigt läsas var för sig.

Björn Gustavssons förmåga att i en komprimerad helhet skildra händelser, känslor och minnen vittnar om stor diktarkonst. För läsaren som har vana av att läsa dikt blir läsningen av Som ännu lyser grönt en stor upplevelse eftersom språket har en sådan rikedom och variation och det finns anknytningar till annan stor diktning. Men även den mindre vana läsaren kan nog finna mycket av värde i samlingen. Dikterna är mycket symboliska och kan läsas på olika nivåer. Språket är bildrikt och poetiskt och den varierade rytmen gör att upplevelsen ligger nära den musikaliska. Läsaren kan färdas på silkesmjuka vågor och ta skydd bland lövrika grenar. Allt i ett vemodigt men vackert grönt sken.

 

Copyright © 2003, Kulturtidskriften Café Crème
Webbredaktör:
Lydia Duprat