ÅRGÅNG 4 NUMMER 2 — 17 FEBRUARI 2003
Vad är Café Crème? Vi på Café Crème Nyhetsbrev Kontakt Länkar
Pseudo Intryck Prosa Lyrik Arkiv

CAFÉ CRÈME I VÅR

A R T I K L A R
Tora vill rida hela sitt liv
Med vindarna i ryggen
Gud ger och Gud tar
Från arbetarstad till Europa-wannabe
Gratisdatorns dagar är här
Främlingars godhet
Martinson intressantare än någonsin
Manfredis oändliga dialoger
Liten flicka blir vän med argt moln
Plötsligt blir morfar James Bond
Starka porträtt i Weiss nya roman

I N T R Y C K
Första bilden från Mars!

P S E U D O
Som klippt och skuren för jobbet

P R O S A
Ro i tidens flöde
Den snabba tjuven

Lyrik
Ofelia
Av Lydia Duprat

Översvämmade ur vattnen. Ömsom flöt, ömsom sjönk ner.
Utförde en bisarr undervattensdans.
Släpade med sig alger, lämnade fåror i gyttjan, i dyn.
Reste, på måfå vattenburen.
Genomdränkt.

Uppspärrade ögon. Fixerade; glasartade.
Omöjligt att blunda nu. Omöjligt att ångra sig.
Omöjligt att överlämna sig åt fruktans fristad.
Hade hon vetat, i tid! vad som väntade
bortom slutna ögonlock. Hade hon vetat.

Detta hennes öde, irra med vattnen
för evigt inneboende del av vattnet.
Undervattensvarelse, skymlig värld.
Släpad, drivande, hår
stjärnfall, komet.


Tidigare lyrikstycken i Café Crème:
http://user or Published on the Net; Paul Schreiber
Utan titel; Eva Magnusson
Sådant händer; Lydia Duprat
This House; Paul Schreiber
Det fria ordet; Måna Berger
Höstdikter; Björn Gustavsson
Deconstruction; Paul Schreiber
Boiling Live Frogs; Paul Schreiber
Evening Land; Paul Schreiber
Hallowe'en; Paul Schreiber
Oktobers ljus och värme; Måna Berger
Extas; Lydia Duprat
Ställ krav; Lydia Duprat
Dikter; Björn Gustavsson
Inre rymden; Måna Berger
Dikter; Björn Gustavsson
Förbryllad; Åsa Jonsson
Dialog; Åsa Jonsson
Publikfrieri; Åsa Jonsson
Dagsvers från en liten värld; Måna Berger
Fullkomlig makt; Lydia Duprat
Coyotes; Paul Schreiber
Septemberdikter; Måna Berger
Kylskåpspoesi; Lovisa Lundh-Duprat och Sofie Carlsson
Vägen lång; av Måna Berger
Dikt; av Björn Gustavsson
Negrospiritual på lilla scenen med flera dikter; av Thomas Haglund

Copyright © 2003, Kulturtidskriften Café Crème
Webbredaktör:
Lydia Duprat