ÅRGÅNG 4 NUMMER 2 — 17 FEBRUARI 2003
Vad är Café Crème? Vi på Café Crème Nyhetsbrev Kontakt Länkar
Pseudo Intryck Prosa Lyrik Arkiv

CAFÉ CRÈME I VÅR

A R T I K L A R
Tora vill rida hela sitt liv
Med vindarna i ryggen
Gud ger och Gud tar
Från arbetarstad till Europa-wannabe
Gratisdatorns dagar är här
Främlingars godhet
Martinson intressantare än någonsin
Manfredis oändliga dialoger
Liten flicka blir vän med argt moln
Plötsligt blir morfar James Bond
Starka porträtt i Weiss nya roman

I N T R Y C K
Första bilden från Mars!

P S E U D O
Som klippt och skuren för jobbet

P R O S A
Ro i tidens flöde
Den snabba tjuven

Från skrivbordspoet
till politisk mötestalare

Av Björn Gustavsson

LITTERATUR  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Pentti Saarikoski. Åren 1937 — 1963
Pekka Tarkka
Översättning: Mårten Westö
Bokförlag Atlantis 2003
Sidantal: 416
Cirkapris: 320 kronor

Pekka Tarkka, litteraturkritiker och senare kulturchef på inflytelserika Helsingin Sanomat, har utkommit med en biografi över generationskollegan Pentti Saarikoski - den finländska 1900-talslitteraturens enfant terrible, mytomspunnen redan under sin livstid.

Pekka Tarkka har tidigare redigerat Pentti Saarikoskis ungdomsdagbok (på svenska 1987); en omfångsrik volym som förmedlar ett gripande vittnesbörd om den brådmogne ynglingens utvecklingsgång. Tarkka, som var personlig bekant till författaren, har använt sig av både dagböcker och annat opublicerat material. Ett drygt 30-tal personer har därtill intervjuats.

Den finlandssvenske lyrikern Mårten Westö har åstadkommit en utmärkt översättning av biografins första volym: en bjässe på dryga 400 sidor, avseende åren 1937- 1963 i Saarikoskis korta liv (han dog 1983, sedan han de sista åren ha varit bosatt på Tjörn; Mia Berner har skrivit om denna tid).

Pentti Saarikoski debuterade som 21-åring med en diktsamling i avancerat modernistisk stil; därefter utgav han omväxlande skönlitterära verk och översättningar av bland annat Henry Miller och James Joyce. Saarikoski var en oerhörd språkbegåvning och behärskade många både klassiska och samtida språk.

Biografin ger en god bild av den unge Saarikoskis snabba insteg i det experimentella 60-talets unga parnass, där han blev något av litteraturens "pop star". Pekka Tarkkas skildring följer den klassiska "life and letters"-traditionen - låt vara att Tarkka mera intresserar sig för "life" än "letters"... De litterära verken nämns bara i förbigående, besynnerligt nog.

Även i Sverige har bilden av Saarikoski varit färgad av den rika anekdotflora som omger honom. Faktum är att en rad av Saarikoskis böcker än i dag inte översatts till svenska - däremot har utgivits flera volymer som beskriver hans vilda liv och komplexa personlighet.

Till det egendomliga med Saarikoskis personlighet hör hans skådespelaraktiga ombytlighet och politiska naivitet. Pekka Tarkka beskriver Saarikoskis väg från skrivbordspoet till politisk mötestalare liksom omsvängningen från gudstro till ett slags kolartro på den sovjetkommunistiska ideologin. Pentti Saarikoski är inte den ende diktaren som genom historien hamnat i famnen på diktatorer; det är fascinerande att följa den självständige författarens väg fram till kandidaturen för kommunisterna i det finska riksdagsvalet 1966.

Samma år säger han i en svensk Expressen-intervju att han om tjugo år förmodligen kommer att vara Finlands president.

Copyright © 2003, Kulturtidskriften Café Crème
Webbredaktör:
Lydia Duprat