ÅRGÅNG 4 NUMMER 3 — MARS-APRIL 2003
Vad är Café Crème? Vi på Café Crème Nyhetsbrev Kontakt Länkar
Pseudo Intryck Prosa Lyrik Arkiv

CAFÉ CRÈME I VÅR

A R T I K L A R
Tora vill rida hela sitt liv
Med vindarna i ryggen
Gud ger och Gud tar
Från arbetarstad till Europa-wannabe
Gratisdatorns dagar är här
Främlingars godhet
Martinson intressantare än någonsin
Manfredis oändliga dialoger
Liten flicka blir vän med argt moln
Plötsligt blir morfar James Bond
Starka porträtt i Weiss nya roman

I N T R Y C K
Första bilden från Mars!

P S E U D O
Som klippt och skuren för jobbet

P R O S A
Ro i tidens flöde
Den snabba tjuven


Konst, mode och dokumentär
Tre fotografer på Stockholms konstmässa
Av Kerstin Gustafson

Flugpapper av Julia Peirone.

Som en del av Stockholms konstmässa i Sollentuna den 6 till 9 mars visades verk av tre fotografer vid Centrum för fotografi (CFF). De tre fotograferna har tre olika utgångspunkter. Martina Hoogland Ivanov har varit verksam som modefotograf och arbetat med kommersiella kampanjer. Jens Olov Lastheins fotografier är dokumentära bilder från Transsylvanien. Julia Peirone har ett konstnärligt perspektiv; hennes metod är att klippa ut detaljer ur fotografier och sedan sammanställa dem till olika fotomontage. Det som är fascinerande är att fotografernas till synes helt olika motiv i slutändan har ett flertal likheter. Det är också det CFF – Centrum för fotografi – uppmuntrar betraktaren att notera. De jämför i första hand Julia Peirones bilder med Jens Olov Lastheins medan Martina Hoogland Ivanov står vid sidan om. På flera sätt finns det emellertid fler likheter mellan Hoogland Ivanovs och Lastheins fotografier.

Kommersiellt och konstnärligt foto
Under intervjun med Martina Hoogland Ivanov diskuterades gränsen mellan rent kommersiella och konstnärliga fotografier. Det är en gräns som med tiden har blivit allt mer svävande. Ivanov visade till exempel fotografier från en reklamkampanj för klädmärket Filippa K där bilderna i stort sett endast består av färger, nyanser och mönster. På någon av bilderna syns en person på avstånd men annars är det suddiga landskap i starka vinterfärger. Martina Hoogland Ivanovs syfte med sina bilder är att komma ifrån den snäva, sexfixerade människosyn som så länge präglat modevärlden.
Hon arbetar också med egna projekt som är fotografier med konstnärlig karaktär. Det är främst dessa bilder som kommer nära det dokumentära fotograferandet. Bilderna visar bland annat sumobrottare och speedwayförare. Ivanov säger att hon är intresserad av subkulturer och orsaken till att hon valde att fotografera sumobrottare var att hon fascineras av komplexiteten runt dessa män. Sumobrottarna har oerhört hög status i Japan. De är beundrade framför allt av unga kvinnor som vill gifta sig med dem. Å andra sidan finns det ett sådant vemod kring de unga männen eftersom de flesta dör i 25- 30-årsåldern. Bildserien är således både konstnärlig och dokumentär.

Gurahont av Jens Olof Lasthein.

Dokumentärbilder
En liknande dubbelhet finns i Jens Olov Lastheins fotografier från Transsylvanien även om dessa fotografier har en starkare dokumentär prägel. Lasthein har nyligen kommit ut med en bok med titeln Moments in Between och det är en titel som mycket tydligt beskriver fotografierna på konstmässan. Jens Olov Lasthein vill inte fotografera kriget i det forna Jugoslavien utan just de stunder mellan striderna då livet flyter på som vanligt. Det är en både platt och kuperad landsbygd som möter betraktaren. Bilderna ger ett slags sömnigt, stillastående budskap. På ett öppet fält står två människor och samtalar. Precis bredvid står en kvinna och väntar på något; hon är inte med i samtalet. Den enda som tittar in i kameralinsen är en ko som står mellan kvinnan och de samtalande männen. På en annan bild ser vi en man som står på en grön kulle och tittar ner i sina händer. Bilderna känns mycket symboliska. Det är ett lugnet både före och efter stormen. Vardagen fortskrider även i ett land med perioder av krig. Jens Olov Lasthein inväntar ögonblicken och resultatet blir dokumentära foton med stark estetisk karaktär.

En jämförelse mellan det konceptuella och dokumentära
Under det konstnärliga samtalet med Julia Peirone och Jens Olov Lasthein fokuserades det på släktskapet mellan de olika uttrycken. Frågan som ställdes var huruvida det finns drag av det konceptuella (konst som utgår från en idé) i Jens Olov Lastheins fotografier och drag av det dokumentära i Julia Peirones fotografier. Julia Peirones bilder är utklippta fotografier av människor, mest barn, i svartvitt med enfärgade bakgrunder. På bilderna finns också andra detaljer som en basketkorg, insekter, en stol. I presentationen av utställningen beskrivs fotografens bilder som uttryck för hennes egna skapade värld och bilderna blir därmed subjektiva och introverta. Julia Peirone förklarar att det är upp till varje betraktare att tolka bilderna som han eller hon vill och på så vis är det säkert möjligt att läsa in något dokumentärt i hennes bilder. Vid en flyktig betraktelse är det emellertid svårt att se ett konkret, dokumentärt drag. Mötet mellan det dokumentära och konstnärliga är så mycket tydligare i Jens Olov Lastheins och Martina Hoogland Ivanovs fotografier och därmed skulle det kanske ha varit mer motiverat att jämföra dessa två fotografer. Julia Peirones önskan om att varje betraktare kan tolka hennes bilder som han eller hon vill kan dock ses som ett uttryck för meningen med konsten i allmänhet. En målning, ett fotografi eller en dikt tolkas alltid olika beroende på vem som är betraktare.


För ytterligare information:
Centrum för fotografi >>

Vill du ta kontakt med fotograferna?

Julia Peirone: 073-716 47 13 eller bulbochblixt@hotmail.com

Jens Olof Lasthein: 070-330 09 99 eller lasthein@swipnet.se

Copyright © 2003, Kulturtidskriften Café Crème
Webbredaktör:
Lydia Duprat