Första sidan

Nummer 6 -18 december 2000

 

 
   

Läst

Överkurs om indoeuropeisk mytbildning
Av Thomas Lindqvist

Stefan Arvidssons avhandling Ariska Idoler angriper grunden till det virrvarr av fördomar som nationalsocialister och deras likar nyttjar som ideologisubstitut i ett försök att klä renodlat hat i en vetenskaplig kostym. Det är inte svårt att trasa sönder de vanföreställningar som uttryckts i tal och skrift av nazister, och givetvis för Ariska Idoler diskussionen på ett bestämt högre plan. Där böcker som Leo Krámars "Rasismens Ideologier" (recenserad i Café Crème nr 4) fokuserar på Europas antisemitiska strömningar lägger Arvidsson större vikt vid den bitvis mycket tvivelaktiga forskningen som bedrivits om och kring indoeuropéer. Skillnaden mellan antisemitism och hyllandet av ariska ideal är stundtals mycket diffus då tanken om det ariska i mångt och mycket uppkommit som motvikt mot, och i polemik med, det semitiska. Balansgången är svår och det förefaller omöjligt att klart avgöra var de indoeuropeiska teorierna börjar och var de antisemitiska tar vid. En av Arvidssons huvudteser är just att hela den indoeuropeiska fascinationen uppkom som ett resultat av en önskan att "skapa ett alternativ till de identiteter som skänkts av traditionen" och därmed skapa "en framtid annorlunda än den man ansåg sig föreskriven". Med andra ord: den indoeuropeiska vetenskapen var inget mindre än ett önsketänkande.

Det går inte att ta miste på att Ariska Idoler är en avhandling med allt vad det innebär i form av språkbruk och intellektuella ambitioner. Men den vetenskapliga ansatsen till trots håller författaren språket på en jämförelsevis avslappnad nivå, något vi knappast är bortskämda med vad gäller akademiska verk. Avhandlingen bygger på tanken att hela den indoeuropeiska forskningen uppkom mer för att de var "bra att tänka med" och mindre för att de någonsin varit viktiga aktörer i vår världshistoria, en tanke lånad av den store Claude Lévi Strauss. Arvidsson för ett övertygande resonemang och återger flera centrala källor som stöd för sina teser. Författaren leder oss med kunnig och saklig hand fram genom de halsbrytande vetenskapliga turerna vars arrogans och brist på omdöme bitvis trotsar all beskrivning. Även om vetenskapshistorien i sig är intressant är det ändå först och främst de delar som behandlar den nazistiska mytbildningens huvudlösa och synnerligen ovetenskapliga spekulationer som utgör bokens mest intressanta. De av oss som hyser demokratiska och humanistiska värderingar får här en glädjande insikt i hur hela den värdegrund varpå de nynazistiska organisationerna vilar, kan smulas sönder i termer av ovetenskaplighet och spekulativ germanofil arrogans.

Ariska idoler
Den indoeuropeiska mytologin som ideologi och vetenskap

Stefan Arvidsson
Symposium
ISBN 91-7139-495-8

 


Copyright © 2001, Kulturtidskriften Café Crème