ÅRGÅNG 4 NUMMER 7 — 18 DECEMBER 2003
Vad är Café Crème? Vi på Café Crème Nyhetsbrev Kontakt Länkar
Pseudo Intryck Prosa Lyrik Arkiv

CAFÉ CRÈME I VÅR

A R T I K L A R
Tora vill rida hela sitt liv
Med vindarna i ryggen
Gud ger och Gud tar
Från arbetarstad till Europa-wannabe
Gratisdatorns dagar är här
Främlingars godhet
Martinson intressantare än någonsin
Manfredis oändliga dialoger
Liten flicka blir vän med argt moln
Plötsligt blir morfar James Bond
Starka porträtt i Weiss nya roman

I N T R Y C K
Första bilden från Mars!

P S E U D O
Som klippt och skuren för jobbet

P R O S A
Ro i tidens flöde
Den snabba tjuven


Fränt om livet i storstaden
Av Björn Gustavsson

LITTERATUR
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Öfvre Östermalm
Eleonora Luthander
Ord & Visor förlag, 2003
Sidantal: 84
Cirkapris: 125 kr
ISBN: 91-88675-82-3

Med den ironiskt laddade titeln ”Öfvre Östermalm” utger Eleonora Luthander i höst sin fjärde diktsamling på svenska. Tidigare har Eleonora Luthander - född Damjanovic i det forna Jugoslavien - publicerat dikter på serbiska.

Denna poesi förmedlar åtskilligt av vardagens våndor för en kvinna som kanske inte helt accepterat den svenska vardagen. Här och var finns en frän underton, riktad mot byråkrati och fördomar. Satir och ironi är andra stilmedel när berättarjaget berättar om livet i ett samtida Stockholm.

Särskilt den ensamma kvinnans situation belyses - ofta på ett rättframt, osminkat sätt, som såväl innehållsmässigt som stilistiskt för tankarna till bland andra Märta Tikkanen, Kristina Lugn, Bodil Malmsten och Gabriela Melinescu (även hon en kvinna i 50-årsåldern från det forna ”östblocket”).

Eleonora Luthanders dikter vittnar om genuin begåvning för den lyriska genren. Med sin friska, osentimentala ton utgör dessa dikter ett uppfriskande inslag i den svenska höstbokfloden. Bildspråket är originellt, ibland drastiskt (”Vänner är /---/ inlagda gurkor i en burk som sällan öppnas nuförtiden”).

Samlingen är indelad i tre block. I den första avdelningen, ”Öfvre Östermalm”, handlar det mycket om arbetslöshet och en upplevelse av förnedring på arbetsmarknaden; den andra sektionen, ”SL-blues”, innehåller mer av längtan och drömmar. Här finns också en hyllningsdikt till Bruno K Öijer. Föga förvånande finner sig diktjaget befryndad med dennes diktning (”vi kommer allt närmare/en poetisk frontalkrock”).

Som avslutning en svit haikus. Några är synnerligen vackra - särskilt dessa rader, noterade i Budapest: ”Ljusets knappnålar/håller floden vid staden/broarna vilar”.

Utsökt!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är ej tillåten utan tillstånd.


Copyright © 2003, Kulturtidskriften Café Crème
Webbredaktör:
Lydia Duprat