Första sidan
 
  Pseudo

Konspiration uppdagad
Stadspartiets Ella Stare inblandad

Av Lydia Duprat

En sammansvärjning med syfte att störta bilismen i Stockholms stad har avslöjats av den svenska säkerhetspolisen. Efter en längre tids intensiva spaningar finns nu bevis på att ett antal organisationer och privatpersoner, allierade med ett av våra större politiska partier, under en tid agerat i enlighet med en väl uttänkt strategi vars uttalade mål är att stjälpa biltrafiken i staden.

Handlingsplanen är enkel: genom att bete sig på ett visst, in i minsta detalj planerat, sätt i trafiken, kommer fotgängare, cyklister och inlinesåkare på sikt att undergräva privatbilismen i Stockholm. Direktiven kommer från högsta ledningen inom organisationen och följs av samtliga medlemmar, och i synnerhet av "gräsrötterna".

Så här ser handlingsplanen ut:

  • Fotgängare skall invänta rödgubbe vid bevakade övergångsställen och först då ge sig ut på vägbanan;
  • Cyklister skall utnyttja de nya vansinniga cykelbanorna men också cykla ute i trafiken och då helst mitt i vägbanan framför bilarna. De skall även oftast möjligt cykla mot enkelriktat. Man skall utnyttja den nya lagen om fotgängarföreträde vid obevakade övergångsställen och kräva väjningsplikt av bilisterna även om cyklisten inte leder cykeln utan sitter på sadeln;
  • Fotgängare bör eftersträva att gå över vägbanan där det är minst lämpligt för ändamålet, som till exempel i bilköer som just börjat röra på sig, så att de stackars satar som sitter en och en i sina bilar och ändå inte kommer fram verkligen förhindras från att göra det;
  • Inlinesåkare bör inte begränsa sitt revir till trottoarer, cykelbanor och varuhus utan skall oftast möjligt åka mitt bland bilarna och helst framför dem.

Inblandade i konspirationen är bland annat organisationen Reclaim the Village och Stadspartiet. Aktionen inbegriper även renodlade politiska åtgärder såsom anläggningen av nya vansinniga cykelbanor. Inom kort kommer Stadspartiets Ella Stare att lägga fram en motion om att anlägga nya cykelbanor i mittfåran på E4 och andra större motorvägar.

Överåklagaren Måns Åkare överväger för närvarande om åtal skall väckas mot konspiratörerna. Åtal måste väckas senast den 8 augusti. Måns Åkare är inte helt säker på huruvida bevisen räcker:

- Man skulle kunna se det här som ett fantastiskt sammanträffande, jag menar, de inblandade kanske inte har gjort det här med flit… Jag menar då kan man inte säga att de är "inblandade" i någonting, eller? Jag menar, det kan vara ett utslag av det kollektiva medvetna, nej jag menar omedvetna, eller?

Café Crème: Ja, men enligt SÄPO har man fått konkreta bevis på att Ella Stare och Reclaim the Village såväl värvat konspiratörer bland allmänheten som hållit hemliga möten.

- Jomen, tänk efter ett tag här va, Ella Stare är politiker, det är klart att hon försöker värva röster, och Reclaim the Village är en organisation, så det är klart att de försöker värva medlemmar.

Café Crème: Ja, men nu var det konspiratörer som de har försökt och lyckats värva.

- Ja, det här är en hårddragen linje, var går gränsen egentligen? Medlemmar eller konspiratörer, det är väl vilket som? Men vi jobbar på det, utredningen är inte klar. Vi får se om vi har något att komma med före den 8 augusti.

 

 

Copyright © 2000, Kulturtidskriften Café Crème