ÅRGÅNG 4 NUMMER 4 — 19 MAJ 2003
Vad är Café Crème? Vi på Café Crème Nyhetsbrev Kontakt Länkar
Pseudo Intryck Prosa Lyrik Arkiv

CAFÉ CRÈME I VÅR

A R T I K L A R
Tora vill rida hela sitt liv
Med vindarna i ryggen
Gud ger och Gud tar
Från arbetarstad till Europa-wannabe
Gratisdatorns dagar är här
Främlingars godhet
Martinson intressantare än någonsin
Manfredis oändliga dialoger
Liten flicka blir vän med argt moln
Plötsligt blir morfar James Bond
Starka porträtt i Weiss nya roman

I N T R Y C K
Första bilden från Mars!

P S E U D O
Som klippt och skuren för jobbet

P R O S A
Ro i tidens flöde
Den snabba tjuven


Vem har rätt till barnet?
Av Måna Berger

LITTERATUR
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Så tager jag dig
Cecilia Bornäs
Norstedts Förlag, 2003
Sidantal: 216
Cirkapris: 249 kr
ISBN: 9113011618

Cecilia Bornäs gjorde en uppmärksammad debut 2000 med romanen Jag Jane. Hon är nu tillbaka med sin andra roman, Så tager jag dig, som byggts enligt ett slitstarkt koncept: ett barn försvinner. Åtskilliga thrillerförfattare och filmskapare har utnyttjat samma tema, för vad kan vara mer oroande än tanken på det försvunna barnet och tanken som knappt kan tänkas; vad har barnet råkat ut för? Dramatiken kring den lilla hjälplösa varelsen utlämnad åt en labil, kanske otillräknelig individ, vädjar till starka, primitiva instinkter inom oss.

Men Cecilia Bornäs utvecklar historien med det bortrövade barnet i ett eget perspektiv. Redan titeln, Så tager jag dig, antyder diskussionen. Vigselritualens ålderdomliga formulering är nyckeln till handlingen och till en mångbottnad intrig. Hon överger thrillerupplägget och för redan i de inledande raderna läsaren till huset där mannen betraktar barnet han tillskansat sig. I tredje persons berättarperspektiv följer hon en tragisk, personlighetsstörd mans tankar och motiv och får allt han företar sig att verka om inte logiskt så i varje fall begripligt. Hans fixering vid färgers avgörande betydelse, hans beslut att stjäla ett barn, en flicka, som är så liten att han ska kunna forma henne till den kvinna han med tiden ska göra till sin, hans traumatiska minnen av kärlekshistorien med Emma, kvinnan som inte var formbar; allt ska framgå under loppet av femtio dagar tills dramat får sin upplösning. Det vilar en dov stämning av hot under texten, men det är svårt att lokalisera. Cecilia Bornäs är en skicklig berättare som arbetar med subtila nyanser.

Varvade med kapitlen från huset och trädgården där mannen håller sig och Liv, som han döper om barnet till, gömda, förekommer som en motvikt kommentarerna från en desillusionerade polishustru. Hennes före detta man leder spaningsarbetet. Hon ifrågasätter om ett barn över huvud taget ”tillhör” någon, medan exmaken lägger ner all sin energi på att finna den bortrövade flickan och försummar parets egen son. Mannen i huset bemödar sig på sitt sätt förgäves att forma den lilla som han vill ha henne och i bakgrunden finns en av oro förgråten mor som mist sin dotter. Och barnet? Det tillhör sig självt och sina fundamentala behov som någon måste finnas för att tillfredställa.

Med Så tager jag dig har Cecilia Bornäs skapat en tankeväckande bok som vinklar existentiella frågor kring vad och vems ett barn är på ett ovanligt sätt. Den som enbart söker spänningen har väl inte så mycket att hämta här, men den som vill läsa eftertänksamt borde bli nöjd.

Copyright © 2003, Kulturtidskriften Café Crème
Webbredaktör:
Lydia Duprat