ÅRGÅNG 4 NUMMER 6 — 22 OKTOBER 2003
Vad är Café Crème? Vi på Café Crème Nyhetsbrev Kontakt Länkar
Pseudo Intryck Prosa Lyrik Arkiv

CAFÉ CRÈME I VÅR

A R T I K L A R
Tora vill rida hela sitt liv
Med vindarna i ryggen
Gud ger och Gud tar
Från arbetarstad till Europa-wannabe
Gratisdatorns dagar är här
Främlingars godhet
Martinson intressantare än någonsin
Manfredis oändliga dialoger
Liten flicka blir vän med argt moln
Plötsligt blir morfar James Bond
Starka porträtt i Weiss nya roman

I N T R Y C K
Första bilden från Mars!

P S E U D O
Som klippt och skuren för jobbet

P R O S A
Ro i tidens flöde
Den snabba tjuven


Militärernas sonar ger valar dykarsjuka
Av Lydia Duprat

VETENSKAP
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Valar och andra havslevande däggdjur har dött i dykarsjuka efter att ha utsatts för ljudvågor från marinens sonar. Upptäckten kan leda till att nyttjandet av ljudvågor i syfte att spåra ubåtar kan komma att behöva begränsas.

Det var forskare från Spanien och Storbritannien som nyligen fann spår efter en koncentration av kvävebubblor i valars vitala organ. Bildande av kvävebubblor i kroppens vävnader är ett klassiskt symptom på dykarsjuka eller dekompressionssjuka, ett tillstånd som drabbar dykare som stiger upp till ytan alltför snabbt. Tillståndet kan vara dödligt.

Forskarna fann skador orsakade av kvävebubblor hos fjorton näbbvalar som strandade på Kanarieöarna i anslutning till en större internationell sjömilitär övning den 24 september i fjol.

- Våra undersökningar tyder på att marinens sonar sannolikt håller på att döda valarna, sa Antonio Fernández, verksam som veterinärpatolog på Las Palmas universitet på Gran Canaria.

Spanien var värdland för den militära övningen där amerikanska, brittiska och andra europeiska flottor deltog. Valarna började spolas upp på stranden fyra timmar efter det att sonarutrustningen slagits på.

Obduktionen visade på koncentrationer av kvävebubblor i blodkärlen i djurens hjärnor och levrar. Man hittade även fettklumpar i blodet i hjärnan, levern, lungorna, njurarna och andra vävnader vid sidan om omfattande blödningar. Dessa är alla typiska tecken på den akuta skada som uppstår hos människan som en följd av dykarsjukan.

Fernández tror att valarna blivit skrämda av sonaren och därför stigit upp till ytan alltför snabbt alternativt att djurens dykningsmönster på annat sätt rubbats vilket ledde till att det i vävnaderna ackumulerade kvävet upplöstes och skapade bubblor stora nog att blockera kroppens artärer.

En annan möjlighet skulle vara att bubbelbildningen utökades då sonarens ljudvågor passerade genom vävnaden. Matematiska modeller har tidigare gett vid handen att ljudvågor från sonar sannolikt påverkar vävnadens förmåga att lagra kväve under tryck.

Forskarnas slutsatser får stöd från analyser utförda på Londons djurpark. Analyserna berör 1 401 delfiner och tumlare som strandade längs Storbritanniens kuster mellan 1992 och 2003. Hos sju av djuren, bland annat tre djupdykande grå delfiner, påträffades gasbubblor i blodet och i levrarna. Enligt forskarna är de skador man funnit hos valarna i Spanien och Storbritannien tidigare okända inom den marina däggdjurspatologin.

Naturvårdare är bekymrade och anser det hot som sonarens ljudvågor innebär mot marina däggdjur nu bör omprövas.

I augusti i år hindrades den amerikanska flottan från att införa ett nytt högintensitets sonarsystem i fredstid av en federal domare i Kalifornien på grund av de risker detta kan medföra för valarna.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är ej tillåten utan tillstånd.

 

Copyright © 2003, Kulturtidskriften Café Crème
Webbredaktör:
Lydia Duprat