Första sidan

Nummer 4 - 23 oktober 2000

 

 
 


Läst

Kunnig översikt över galenskapens rötter
Av Thomas Lindqvist

De av oss som med en dåres envishet försökt komma igenom Adolf Hitlers 'Mein Kampf', vet att berätta hur detta osannolika verk, utöver dess bottenlöst vidriga människosyn, dessutom är ostrukturerat, svamligt och på alla sätt undermåligt. Detta till trots är Mein Kampf ett mycket viktigt verk, då det framstår som ett tidsdokument från kulmen på en mycket mörk tid i Europas historia. Hitlers sövande eugeniska raljerande, vars uppenbara självmotsägelser och konstanta upprepningar, endast överträffas av dess totala brist på logik och vetenskaplig trovärdighet innehåller nämligen inget nyskapande överhuvudtaget. Det hade givetvis varit mycket bekvämt att påstå att de vedervärdiga judeförföljelserna som ägde rum under andra världskriget helt var en produkt av NSDAPs förvridna politik, tyvärr är det inte så enkelt. För judeförföljelserna i 30-talets Tyskland var de facto den praktiska tillämpningen av idéer och tankar som figurerat bland många av Europas intellektuella och akademiker under många år. Judeförföljelserna, i all sin ohygglighet, var en produkt av en zeitgeist vi hoppas att vi aldrig skall behöva uppleva igen.

Denna sorgliga sanning belyses väl i Leo Kramárs 'Rasismens ideologier, från Gobineau till Hitler'. Kramárs bok är upplagd som en sammanfattning av de ideologier och tankar som legat till grund för Hitlers mer påtaligt handgripliga antisemitism. Varje antisemitisk tänkare tas upp utifrån det han (för det är alltid män) själv författat, varpå samtidens och sedan författarens motkritik presenteras i nämnd ordning. Detta upplägg är föredömligt av flera skäl, dels slipper man själv plöja igenom de omskrivna antisemiternas texter (vilket egentligen alltid är rekommendabelt, men ack så tröttande då de likt Mein Kampf ofta helt saknar litterära kvaliteter), och dels slipper man göra sig det stora besväret att själv anskaffa litteraturen som är rätt så svåråtkomlig. Boken inleds med ett förord som behandlar metodologiska frågor samt försöker definiera det centrala begreppet rasism. Här lämnar författaren en del övrigt att önska, vilket förmodligen kan tillskrivas dennes populärvetenskapliga ansats. En djupare diskussion om begreppet rasism och en fylligare utläggning om de metodologiska vägvalen hade delvis undanröjt den oundvikliga begreppsförvirring som uppstår i alla akademiska verk. Författarens val av notsystem är även det en smula olyckligt då citaten inte är numrerade varpå en viss förvirring uppstår.

Med detta sagt så är Kramárs val av metod synnerligen lyckad och han når tvivelsutan sitt mål att presentera en allsidig bild av de olika verken. Författaren tar oss med på en hissnande och skrämmande resa genom en mörk historia och presenterar antisemitiska tänkare från det tidiga 1800-talets Gobineau, via Wagner och Chamberlain till 1900-talets Hitler. Även om ämnet är synnerligen allvarligt tillåter sig Kramár göra sig rolig över de mer befängda antisemitiska föreställningarna, vilket är mycket uppfriskande. Logiska kullerbyttor, självmotsägelser och uppenbara vetenskapliga sakfel radas upp ett efter ett tills det enda som finns kvar är rädda små mäns vanföreställningar om en global judisk konspiration. Leo Kramárs beskrivning av 1800- och 1900-tals antisemitismen ger oss en god grund för förståelse av de primitiva mekanismer som föregick andra världskrigets judeförföljelser. Rasismens ideologier är en välskriven och angelägen bok som har en självklar plats i bokhyllan hos alla som undervisar och informerar om och kring antisemitism och rasism.

Leo Krámar
Norstedts
Rasismens ideologier, från Gobineau till Hitler
ISBN 91-1-300776-9

 


Copyright © 2000, Kulturtidskriften Café Crème