Första sidan

Nummer 9 - 30 april 2001

 

 
   

Läst
EXIT, en bok för vem?
Av Thomas Lindqvist

När jag gick på högstadiet blev jag och mina skolkamrater utsatta för en intensiv antidrogkampanj. Som ett led i detta kom en före detta drogmissbrukare till vår skola och föreläste om sina upplevelser från samhällets botten. Föredraget var fängslande i all sin osmaklighet, och vi gick nog samtliga därifrån med en känsla av att det där med droger nog inte är något vidare trots allt. Flera år senare intervjuade jag Lunds kommuns koordinator i narkotikafrågor, som utan omsvep sågade hela föredragsformen:

- De redan övertygade drogmotståndarna blir stärkta i sin negativa uppfattning om droger. De som har en annan inställning lyssnar inte, och det är ju dessa potentiella missbrukare man vill nå, förklarade han för mig.

Förutsättningarna är desamma vad gäller Kent Lindahls bok EXIT. Genom att referera till fylla, drogmissbruk och våldsamma slagsmålssekvenser på ett mycket grafiskt och ingående sätt hoppas Lindahl avskräcka eventuella framtida nazister. Jag är böjd att hålla med om att det förmodligen är en lönlös taktik. Lindahls beskrivningar om hur han brukade misshandla människor bara för att de råkade vara på fel ställe vid fel tidpunkt, är givetvis frånstötande för dig och mig, men för den typen av människor som Lindhal beskriver i sin bok framstår övergrepp av den kalibern som fullt naturliga och kanske rentav föredömliga. Då infinner sig givetvis risken att EXIT läses med stor behållning av aktiva nazister enkom för de utförliga våldskildringarna, vilket förmodligen inte var meningen.

Därmed inte sagt att EXIT inte har sina förtjänster. Vi bjuds in i en värld som få av oss har fått uppleva, en värld vars mekanismer ter sig fullkomligt obegripliga för den normale läsaren. Insiderberättelser av det här slaget är givetvis mycket värdefulla för vår förståelse av nynazismen. Kent Lindahl beskriver också sin tragiska uppväxt och befäster därmed föreställningen om den mobbade lilla pojken som i ett utslag av rent hämndbegär dras till våld och fascism. Även om Lindahls bakgrund framstår som något klichéartad går det inte att bortse från att hans öde delas av många andra som dragits in i nynazi-träsket. Kanske kan EXIT bidra till den samhälleliga förståelsen för att kriminalitet och dragning till extrema organisationer grundläggs i unga år, och att det är där som insatser krävs?

EXIT, min väg bort från nazismen
Kent Lindhal
Norsteds
ISBN 91-1-300826-9


Copyright © 2001, Kulturtidskriften Café Crème