ÅRGÅNG 5 — HÖSTEN 2005
Vad är Café Crème? Vi på Café Crème Nyhetsbrev Kontakt Länkar
Pseudo Intryck Prosa Lyrik Arkiv

CAFÉ CRÈME I VÅR

A R T I K L A R
Scen: Singoalla i Hagaparken
Klippdockor från 60-talet
Läst: Choklad. Fakta, historia, passion
Läst: Samurajsommar
Läst: Den amerikanska flickan
Läst: Terra Nullius
Läst: Vetenskap eller villfarelse
Läst: Simos drömmaren
Läst: Den fula prinsessan
Läst: LBD
Läst: Silverapan
Läst: Skulden
Läst: Eragon - Arvtagaren
Fugu: Dödligt gott
Kvinnliga faraoner
"Saltis" i Saltsjöbaden?
Utdöd? Du skämtar väl!
The Spider Rules!
Fredag den trettonde
Konst: Angående konst och frihet
Musik: Something to Be Shared
Musik: Timeless Music
Musik: Summertime at Dalhalla
Läst: Björns bokkrönika våren 2005
Läst: Anne Franks dagbok
Läst: Orre, trast och trana
Läst: Dorés bibel
Läst: Sabotage
Läst: Mörkrets tjänare
Läst: Boktips inför hängmattan
Scen: Platonov
Foto: Färgsprakande provokation
Scen: Aprilhäxan
Utrotat djur Australiens heliga Graal
En skandalkarriär värd att belysa
I sus och dus med Brus
Berlin andra gången gillt
Könsroller under bronsåldern
Kristian II: Tyrann eller älskad kung?
Kuba: ständigt mot friheten
I den verkliga diktaturen
Destruktiviteten är en konstant
Katja Timgren får Slangbellan
Läst: Bläckhjärta
Läst: Kejsarens magi
Läst: Lucindas hemlighet
Läst: Da Vinci-koden
Läst: Terra Hexa
Läst: Stjärnornas stad
Läst: Åklagare är en som lagar bilar
Läst: Idun - Sagan om Valhalla

P R O S A
Långt hemifrån

L Y R I K
Dikter från Kuba

P S E U D O
Hur man ger sin katt ett piller

I N T R Y C K
Fisketur med Moses


Om nåden att få finnas till

LITTERATUR På kudde av gräs
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
dorés bibel
Torgny Lindgren
Norstedts Förlag 2005
Sidantal: 228
ISBN: 91-1-301425-0
Cirkapris: 154 kr

Frågor som rör språk, skapande och tro har alltid varit centrala i Torgny Lindgrens författarskap. Så också i hans nya bok, Dorés bibel. Dess huvudperson, tillika berättare, är en gammal man som varken kan läsa eller skriva men som trots detta varit besatt av böcker och berättelser livet igenom. Redan som mycket liten presenterades han för den bibelutgåva som bokens titel syftar på, den som innehöll de berömda kopparsticken gjorda av Gustave Doré på 1800-talet. Pojkens fascination för bokens bilder försvinner aldrig, och han lär sig de tillhörande berättelserna utantill när hans mamma läser dem för honom. Hans morfar litteraturprofessorn berättar för honom om världslitteraturen, och så kommer det sig att han trots sin oförmåga att förstå bokstäverna känner till mer om litteraturen än de flesta.

Dorés bibel är den bok som mannen får i uppdrag att förfärdiga till ett jubileum, och eftersom han inte kan skriva så talar han in den på en bandspelare. Det är en skildring av ett liv avhängigt av Dorés bilder, där de sällsamt starka porträtten av Jesus och apostlarna, Abraham och Isak, Petrus och den helige Ande hela tiden speglar sig i mannens eget liv, i honom själv och i dem han har omkring sig. Det är en vacker skildring av en udda människa som först placeras på hem för obildbara men som lyckas vända sitt handikapp till sin fördel och utnyttja det. Mot alla odds lever han ett lyckligt liv, och grunden till det ligger i den acceptans och stilla optimism som utmärker honom, vilka händelser som än möter honom. Förtröstan är ett ord som skulle kunna sammanfatta livsinställningen, ett slags mild vägran att se saker och ting som avsedda att skada honom. I stället är han tacksam för allt som sker, och nåden att få finnas till över huvud taget är långt tillräcklig.

Livslögn är ett annat ord man skulle kunna använda för att beskriva mannens sätt att leva, och just nåden och livslögnen har Torgny Lindgren själv i intervjuer framhållit som centrala i hans författarskap. För honom är det två begrepp som ibland tenderar att smälta samman, för livslögnen kan vara skillnaden mellan ett lyckligt liv och ett olyckligt. Sist och slutligen är det bara den egna upplevelsen av förhållanden omkring en som avgör det egna välbefinnandet, och på så sätt kan även vad som för andra ter sig som en förljugen tillvaro vara ett sätt att leva i nåd.

Dorés bibel fullbordar den triptyk som Lindgren inledde med Hummelhonung och Pölsan. Personer återkommer, som den i Pölsan förekommande Manfred Marklund som har en större roll här. Vissa frågor som väckts av de tidigare romanerna får man här svar på, men likt Hummelhonung och Pölsan så ställer Dorés bibel fler frågor än vad den besvarar. Vad är egentligen skillnaden mellan verklighet och fiktion, händelse och minne? Finns det något bortom ordet och bilden, eller är där bara tomrum? Gör det i så fall någonting? Mannens berättelse viker av och slingrar sig fram och Lindgrens särpräglade och sparsmakade prosa är lättläst och flödande men som alltid extremt precis. Romanen förenar ett drag av absurd humor med ett bråddjup av allvar, men tillåter ingen värderingsskillnad dem emellan. Dorés bibel är kanske något mindre av fantasifull skröna än vad Pölsan var, men den är starkt bevis på att Torgny Lindgren är en av de största och mest originella svenska författarna just nu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är ej tillåten utan tillstånd.

Copyright © 2004, Kulturtidskriften Café Crème