Till Café Crème Film!
                                         ÅRGÅNG 5 — HÖSTEN 2005
  HEM NYHETER ARTIKLAR CC:S BETYGSKALA REDAKTIONEN
Bild: sony pictures

Känslosam och vacker krigsbarnsskildring

den bästa av mödrar

LYSSNA PÅ ETT LJUDKLIPP FRÅN FILMEN >>

Betyg:

FILMENS WEBBPLATS [PÅ FINSKA, SVENSKA OCH ENGELSKA] >>

Under det finska vinter- och fortsättningskriget skickades över 70 000 barn från Finland till Sverige. I början gällde det främst barn vars föräldrar hade svårt att ta hand om dem på grund av arbete, sjukdom eller dylikt, men senare under kriget fick vem som helst åka. Detta kollektiva minne delas alltså av en stor del av den i dag vuxna finska generationen, och även den svenska, eftersom många av barnen blev kvar i Sverige efter krigets slut. Klaus Härös film baseras löst på en roman skriven av Heikki Hietamies, som själv varit ett av dessa krigsbarn.

Huvudperson i ”Den bästa av mödrar” är nioårige Eero, vars far stupar i kriget och vars mor sörjer så svårt att hon inte längre kan ta hand om pojken utan skickar honom till Sverige. Där kommer Eero till en gård i Skåne och till paret Signe och Hjalmar, som tar emot honom på helt olika sätt. Hjalmar är snäll mot Eero och låter honom hjälpa till på gården, skämtar med honom och får honom att känna sig lite mindre ensam, medan Signe är tillknäppt och sträng och ständigt irriterar sig på pojken. Han har det svårt i skolan och längtar ofta hem, men med tiden finner han sig alltmer tillrätta och förhållandet till Signe blir bättre. Snart känner sig Eero mer hemma i Sverige än i Finland, men kriget kommer att ta slut och då måste han tillbaka.

Klaus Härös uttalade mål med ”Den bästa av mödrar” var att göra en starkt känslosam film, och det har han lyckats med. Ibland tar han i litet väl med den smäktande musiken, men filmen är sorglig, gripande och mycket vacker närmast rakt igenom. Ämnet är sådant att det tål en episk skildring av detta slag, kanske krävs det till och med. Eeros påtvingade dubbla uppbrott är fint gestaltat och skildringen av hur hans känslor inför de vuxna i omgivningen förändras är imponerande trovärdig. Mycket subtilt, ja närmast omärkligt, ändras Eeros känslor inför framför allt Signe, och det känns helt naturligt. För det allra mesta fungerar också dialogen, även om Eero ibland uppvisar svårsmälta drag av ståndaktighet.

Bortsett från att de inte talar skånska är både Maria Lundqvist och Michael Nyqvist utmärkta i sina roller, och övriga skådespelare inklusive barnen gör väl ifrån sig. Filmen är också oerhört vacker, och Härö har en hel del gratis i de dramatiska landskap han använder sig av. Ett skogigt Finland av rakresta björkstammar ställs mot det horisontella skånska landskapet, med böljande gröna kullar och utsikt mot det eviga havet. Det märks att ”Den bästa av mödrar” är en noggrant genomarbetad film som alla inblandade lagt ner mycket möda och omsorg på. Sådant lönar sig.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är ej tillåten utan tillstånd.