Till Café Crème Film!
 ÅRGÅNG 1 - NOVEMBER 2000
  HEM NYHETER ARTIKLAR CC:S BETYGSKALA REDAKTIONEN
:: CAFÉ CRÈME FILMARKIV ::

Stockholms filmfestival 2000
Med dialogen i centrum
Av Lydia Duprat

The Big Kahuna
Regi: John Swanbeck
Manus:
Roger Rueff, baserad på en pjäs av densamme
I rollerna:
Kevin Spacey, Danny DeVito, Peter Facinelli, Paul Dawson


Tre försäljare från ett företag som marknadsför ett industriellt smörjmedel åker på en marknadssammankomst i förhoppning att där knyta kontakt med en viss Dick Fuller. Denne man, som också kallas "The Great Kahuna", är en viktig potentiell kund, och en order från honom skulle trygga företagets framtid.

Här får vi möta tre olika personligheter och se dem interagera med varandra. Larry, spelad av Kevin Spacey, är den extroverta, verbala och mest ivriga av de tre. Phil, spelad av Danny DeVito, är lågmäld och medlande, och Bob, spelad av Peter Facinelli, är den unga, gröna nyanställda som de andra två vänder sig till med goda råd och litet nonchalant välvilja.

De ställer till med en fest på deras hotellrum i förhoppning om att locka dit den mäktige Dick Fuller, men han dyker aldrig upp. Efter festen inser de att han varit närvarande inkognito. Det visar sig även att Bob samtalat med honom under hela kvällen. Men deras samtalsämne har ingalunda rört sig om industriella smörjmedel utan om Jesus. Bob är nämligen troende och detta ämne ligger honom varmt om hjärtat. Detta utlöser en konflikt mellan honom och Larry.

"The Big Kahuna" är en filmatiserad teaterpjäs där tyngdpunkten ligger på dialogen mellan de tre försäljarna. Nästan hela handlingen äger rum på hotellrummet och intrigen är mycket sparsmakad. Det centrala är här replikerna, det är själva samtalet. Alla tre huvudaktörerna är lysande i sina roller, och tack vare det och den fängslande dialogen blir det ett riktigt nöje att se den här filmen. Mest imponerad blev jag av Danny DeVitos agerande. Man är så van vid att se honom i roller där han är clownig eller tragikomisk. Här är han sorgsen och eftertänksam och hans karaktärs djup syns tydligt i hans fantastiskt uttrycksfulla råddjursögon.

 

[an error occurred while processing this directive]

Copyright © 2001, Kulturtidskriften Café Crème