ÅRGÅNG 5 — HÖSTEN 2005
Vad är Café Crème? Vi på Café Crème Nyhetsbrev Kontakt Länkar
Pseudo Intryck Prosa Lyrik Arkiv

CAFÉ CRÈME I VÅR

A R T I K L A R
Scen: Singoalla i Hagaparken
Klippdockor från 60-talet
Läst: Choklad. Fakta, historia, passion
Läst: Samurajsommar
Läst: Den amerikanska flickan
Läst: Terra Nullius
Läst: Vetenskap eller villfarelse
Läst: Simos drömmaren
Läst: Den fula prinsessan
Läst: LBD
Läst: Silverapan
Läst: Skulden
Läst: Eragon - Arvtagaren
Fugu: Dödligt gott
Kvinnliga faraoner
"Saltis" i Saltsjöbaden?
Utdöd? Du skämtar väl!
The Spider Rules!
Fredag den trettonde
Konst: Angående konst och frihet
Musik: Something to Be Shared
Musik: Timeless Music
Musik: Summertime at Dalhalla
Läst: Björns bokkrönika våren 2005
Läst: Anne Franks dagbok
Läst: Orre, trast och trana
Läst: Dorés bibel
Läst: Sabotage
Läst: Mörkrets tjänare
Läst: Boktips inför hängmattan
Scen: Platonov
Foto: Färgsprakande provokation
Scen: Aprilhäxan
Utrotat djur Australiens heliga Graal
En skandalkarriär värd att belysa
I sus och dus med Brus
Berlin andra gången gillt
Könsroller under bronsåldern
Kristian II: Tyrann eller älskad kung?
Kuba: ständigt mot friheten
I den verkliga diktaturen
Destruktiviteten är en konstant
Katja Timgren får Slangbellan
Läst: Bläckhjärta
Läst: Kejsarens magi
Läst: Lucindas hemlighet
Läst: Da Vinci-koden
Läst: Terra Hexa
Läst: Stjärnornas stad
Läst: Åklagare är en som lagar bilar
Läst: Idun - Sagan om Valhalla

P R O S A
Långt hemifrån

L Y R I K
Dikter från Kuba

P S E U D O
Hur man ger sin katt ett piller

I N T R Y C K
Fisketur med Moses


Martinson intressantare än någonsin

LITTERATUR
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Poetiska törnbuskar i mängd
Albert Bonniers Förlag, 2004
Antal sidor: 388
Cirkapris: 254 kr
ISBN: 9100581569

LITTERATUR
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
De tusen dikternas bok
Harry Martinson
Albert Bonniers Förlag, 2004
Antal sidor: 192
Cirkapris: 233 kr
ISBN: 9100103063


Under det politiserade 70-talet misstänkliggjordes ofta Harry Martinson och avfärdades som reaktionär idylliker. Den tiden är tack och lov förbi. Intresset för hans verk har under senare år vuxit - vilket avspeglas både i bokutgivningen och i det faktum att Harry Martinson-sällskapet är ett av landets allra mest aktiva litterära sällskap.

En av Martinsons beundrare var Eyvind Johnson. ”Harry Martinson har stormat in som en sagoprins i den svenska diktningen”, skriver Johnson i ett brev i början av 30-talet. De båda kom att bli goda vänner. De vandrade tillsammans i svenska och norska fjäll. Men de var inte bara naturmänniskor; båda var därtill besjälade av ett slags frihetstanke - vilket även tog sig politiska uttryck. Efter Sovjets anfall på Finland reste de runt och och uppmanade svenskarna till solidaritet med grannlandet.

Harry Martinsons brev till vännen Eyvind ingår i den brevsamling som nyss utkommit under titeln Poetiska törnbuskar i mängd; en nästan 400-sidig volym där litteraturvetaren Paulina Helgeson samlat Martinsons brev till kollegor, förläggare och andra, skrivna 1929-1949 - en period som enligt utgivaren speglar författarens snabba resa från anonymitet till att vara uppburen diktare och ledamot av Svenska Akademien. Hennes bok är härtill försedd med informativa kommentarer.

Harry Martinsons brev har tidigare inte utgivits i bokform och volymen är därför särskilt välkommen. Dock saknas den helhetsverkan som skulle ha blivit följden om utgivningen inte begränsats till endast dessa två decennier. Förhoppningsvis får Paulina Helgeson möjlighet att fullfölja sitt arbete, så att även den unge och den äldre Martinsons brev kommer i tryck.

Harry Martinson hade flitig brevkontakt med bland andra Erik Asklund, Ivar Lo och Sven Stolpe. Mest personlig och uttömmande är han i breven till Margit Abenius, där han i yvigt filosofisk stil artikulerar sin livs- och människosyn.

1920-talet förmörkas av tuberkulos, sanatorievistelser och dålig ekonomi. I brev efter brev till Bonniers utber han sig om förskott. I oktober 1932 skriver han till ”ärade Herr Bonnier” (Karl Otto) och ber om ytterligare 200 kr. ”Mitt förskott hos Eder är visserligen stort, men som Herr Bonnier kan se av följande skäl skall jag nog rätt fort kunna reda upp det.” Varpå han berättar om kommande romaner såsom Nässlorna blomma. Slutorden lyder: ”Med hopp om att Herr Bonnier inte blir arg, tecknar jag/ Högaktningsfullt,/ Harry Martinson.”

Breven ger en fängslande bild av den unge Martinsons strapatser både inom litteraturen och vad gäller privatlivet. De många breven till Moa speglar en tillkämpad tro på de egna känslorna - men efter upprepade gräl brister förhållandet och Martinson ger sig av på en dramatisk flyktresa med destination Afrika.

Albert Bonniers Förlag publicerar samtidigt en volym med bland annat ett åttiotal tidigare ej publicerade dikter, utgivna av Stefan Sandelin under titeln De tusen dikternas bok. Volymen ansluter som nummer 11 till de tidigare tio volymerna i förlagets samlade utgåva av Martinsons verk.

Mot slutet av sin levnad samlade Harry Martinson sina dikter i ett manuskript som han kallade just ”De tusen dikternas bok”. Delar av materialet har tidigare successivt publicerats i Längs ekots stigar (1978), Doriderna (1980) och Ur de tusen dikternas bok (1986). Här föreligger nu såväl dessa samlingar som återstoden ur manushögen (eller har utgivaren kvarlämnat ytterligare dikter? Förordet ger inte klart besked om detta).

Merparten av de nu för första gången publicerade dikterna har en skissartad karaktär. Åtskilligt är desillusionerat, färgat av stark fåfänglighetskänsla. Försök till inlevelse i andra tillvaroformer återkommer (blev ju något av livshållning): ”O maning till övning i litenhet/ jag följer dig gärna.”


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är ej tillåten utan tillstånd.

Copyright © 2004, Kulturtidskriften Café Crème
Webbredaktör:
Lydia Duprat