Vad är Café Crème?


Café Crème är en kulturtidskrift som lanserades i maj 2000 och där alla medverkar ideellt. Café Crème har i dag femton medverkande. Vill du veta mer om hur vi ser på kultur - läs gärna vårt manifest nedan.

Café Crème - ett manifest

När Människan och den mänskliga civilisationen – alltså Kulturen i dess vidaste bemärkelse – ställs i motsatsförhållande till begreppet Naturen är det inte ovanligt att den förlorar vid jämförelsen. Naturen utmålas oftast som ett vist men skört system vars fortlevnad ständigt hotas av människans hänsynslösa, egoistiska och oansvariga framfart. Miljöförstörelse, olika arters utrotning, sinande naturtillgångar. Krig, brottslighet, den mänskliga förmågan att utplåna sig själv såsom art, allt detta talas det mycket och gärna om. Det finns de som vägrar att läsa tidningar eller ta del av nyhetsprogram på teve eller radio med motiveringen att medierna är ”packade med idel elände”. Det tycks mig som om det råder en allmän negativism mot vår egen art samt en pessimistisk syn vad gäller dess framtid. Många tycks tro att människans vistelse på jorden kommer att bli relativt sett kort (och jämför då gärna med dinosauriernas härvidlag!), och vad värre är, anse att det är lika bra det.

Självklart måste Människan värna om jorden och miljön och aldrig glömma att lovsjunga den utsökta skönhet och ofattbara mångfald som karakteriserar vår planet. Jorden är vårt hem och en oerhört generös moder. Här gäller det verkligen att inte bita den hand som föder oss. Så visst är det bra att det i hela världen finns otaliga aktivistgrupper som värnar om miljön, om djurens rätt, om jordens framtid. De behövs och de bör ges stöd.

Å andra sidan vill vi påstå, att det i den mänskliga civilisationen finns åtskilligt att inhämta av glädje och tillförsikt. Att Människan är en i grunden livsbejakande art är uppenbart om man stannar upp en stund och betänker allt det som hon hittills skapat och som hon fortsätter att skapa. Människan är en estetisk varelse som söker skapa skönhet och harmoni omkring sig. Människan är en tänkande varelse och som sådan i stånd att berika andra människors liv och förbättra deras livsvillkor medelst sina tankar och frukterna av sin intellektuella förmåga i övrigt. Människan är ett flockdjur varför hon gärna vill dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser och sin kreativitet. Människan är även en vårdande varelse, varför en stor del av hennes intellektuella kapacitet och kreativa resurser, och hennes ansträngningar i övrigt brukas till gagn för den egna och andra arter. Inte minst är Människan en nyfiken och framåtsträvande varelse som aldrig tröttnar på att förkovra sig och utvecklas.

Vi tycker, med andra ord, att Människan – som art – faktiskt är helt okej och att hon menar väl när allt kommer omkring. Därför är vi också övertygade om att vår art har en framtid på jorden. Det kommer visserligen att ta ännu några hundratals år, men så småningom kommer vi att åstadkomma en harmonisk och rättvis värld. Under tiden vill vi dels njuta av vår civilisations utsökta frukter samt verka för att lyfta fram dem, hylla dem, kritiskt granska dem, och på så sätt bidra, på vårt eget lilla sätt, i vår egen lilla hörna av världen, till att föra utvecklingen framåt.

Café Crèmes redaktion med Lydia i spetsen