ÅRGÅNG 5 — HÖSTEN 2005
  HEM NYHETER ARTIKLAR CC:S BETYGSKALA REDAKTIONEN
C.A.F.É C.R.È.M.E.  F.I.L.M.S  R.E.D.A.K.T.I.O.N:

Namn: Lovisa Lundh-Duprat
Sysselsättning: Går i 6:an
Motto: Man kan inte leva utan vänner

Namn: Lydia Duprat
Sysselsättning: Bokhandlare och kulturskribent
Motto: Jag tror på Människan
Namn: Nicole B Wallenrodhe
Sysselsättning: Konstnärssjäl
Motto: Free your mind
Namn: Pia Rosborg
Sysselsättning: Läser filmvetenskap vid Stockholms universitet
Motto: Försök att alltid göra det du är rädd för
Namn: Nazneen Ayaz
Sysselsättning: Frilansskribent
Motto: Låt aldrig någon annan tala om för dig vad du kan och inte kan göra, utan lyssna på ditt inre och förverkliga dina drömmar

Copyright © 2005, Kulturtidskriften Café Crème
Webbredaktör:
Lydia Duprat